Hoe een babysit regelen?

Om gebruik te maken van deze dienst maak je eerst een afspraak met de plaatselijke coördinator.

Klik hier om een kinderoppascoördinator in je buurt te vinden. Wanneer je plaatselijke kinderoppascoördinator met vakantie is, of er is geen kinderoppascoördinator in je afdeling, kan je meestal terecht bij je naburige gemeente.

Deze zal je enkele vragen stellen om een beeld te kunnen vormen van jouw gezin. Jouw input is belangrijk want via deze informatie kunnen de meest geschikte kinderoppassers ingeschakeld worden.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:

 • waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
 • aantal kinderen en de leeftijd;
 • wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...). 

 

Kijk even mee

Een gezin aan het woord Een kinderoppas aan het werk
Dries en Katrien, papa en mama van Lieze en Warre, verwachten samen met hun kindjes de kinderoppas. Kijk mee hoe zij haar ontvangen en hoe er afspraken gemaakt worden om vervolgens een zorgeloze avond tegemoet te gaan. Kirstin past vanavond op Lieze en Warre. Neem zelf een kijkje hoe haar avond als kinderoppasser eruitziet.

Verzekering

Richt je uitsluitend tot de coördinator voor een oppas aanvraag! 

Indien - uitzonderlijk - toch een onderlinge afspraak wordt gemaakt, breng dan altijd de coördinator onmiddelijk op de hoogte. Zoniet gebeurt het oppassen op eigen risico! Ook prestaties waarvoor geen prestatiebriefje is ingevuld, vallen buiten onze dienstverlening; noch de oppas noch het gezin is dan verzekerd.

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

 • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
 • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Tarieven

  Vlaanderen & Brussel
 
Eén uurtarief € 4,00 /uur
Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt) € 20,00
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 8,00


Een begonnen uur telt als een volledig uur.

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.

Tips wanneer de oppas langs komt

 • Schrijf op waar u te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd te worden (een lijstje met telefoonnummers is erg handig). Zorg ervoor dat de oppas u telefonisch kan bereiken.
 • Zorg ervoor dat de oppas over het nodige beschikt om de kinderen te verzorgen, te voeden en met hen bezig te zijn.
 • Zeg duidelijk of de kinderen nog moeten eten en maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren).
 • De oppassers dienen geen maaltijden te bereiden, of huishoudelijk werk te verrichten.
 • Medicatie wordt in principe NIET gegeven door de oppasser. Indien dit toch moet op doktersvoorschrift, leg dit dan zéér goed uit en schrijf dit duidelijk op.
 • Vertel hoe laat de kinderen naar bed moeten en toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.
 • Zorg ervoor dat uw woning veilig is voor de oppas en voor uw kinderen.
 • Zorg voor een een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte en - bij overnachting - een behoorlijke slaapgelegenheid
 • Toon de plaats van koelkast, zekeringenkast, EHBO-kistje, toilet en badkamer.
 • Toon de bediening van radio, tv, verwarming,…
 • Indien u de oppas naar huis zou brengen zorg dan voor veilig vervoer van de oppas naar huis; indien u hiertoe niet in staat bent, mag de oppas op uw kosten een taxi bestellen.
 • Neem verantwoordelijkheid op voor de huisdieren.
  Vooral grote dieren dienen opgesloten te zijn wanneer er een oppas komt.
 • Verwittig onmiddellijk de coördinator indien een oppas zich niet aan de afspraken houdt of indien er zich problemen voordoen.

Kan ik ook oppasser worden?

Om kinderoppas bij de Gezinsbond te kunnen worden, dien je aan een aantal minimum voorwaarden te voldoen:

 • je bent minimum 15 jaar (sommige afdelingen kan het pas vanaf 16 jaar)
 • je ouders zijn lid van de Gezinsbond (bij sommige afdelingen hoeft dat niet - informeer bij de plaatselijke coördinator)
 • je ouders gaan akkoord met je inschrijving als je jonger bent dan 18

Om in te schrijven, kun je contact opnemen met de oppascöordinator. Deze zal je uitnodigen voor een gesprek om je motivatie na te gaan, om de afspraken met je door te nemen, …
Om kinderoppas bij de Gezinsbond te kunnen blijven, dien je ook aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • je houdt je aan de - bij de inschrijving - gemaakte afspraken (zie lager)
 • je neemt deel aan de vormingsactiviteiten

Behoor je niet tot leeftijdscategorie van studerende jongeren maar heb je zo nu en dan wat (vrije) tijd om op te passen? Schrijf je dan ook in als oppasser bij de Gezinsbond! (Indien je een vervangingsinkomen geniet, dien je je eerst in regel te stellen om te vermijden dat je je uitkering zou verliezen. Informeer hiernaar bij de oppascoördinator.)

 

Afspraken kinderoppassers

Oppassen is een kwestie van duidelijke afspraken tussen alle partijen: de gezinnen, de oppassers (en hun ouders) en de kinderoppascoördinator.
Oppassen kan pas goed functioneren wanneer elke betrokkene precies weet wat er van haar/hem verwacht wordt en wanneer de gemaakte afspraken stipt nagekomen worden.

De eerste vereiste is dat zij/hij graag met kinderen omgaat; wie het alleen voor het geld doet, begint er beter niet aan.

Oppassen is bovendien een kwestie van vertrouwen; gezinnen rekenen erop dat hun kinderen in goede handen zijn en dat zij met een gerust hart weg kunnen gaan.

Oppassen is geen vrijblijvende bezigheid; het kadert in de dienstverlening van de Gezinsbond.

 • Een gemaakte afspraak kom je stipt na !
 • Indien je om ernstige reden een toegezegde prestatie niet kunt leveren, verwittig je de coördinator (ruim) op voorhand, zodat er gelegenheid is om vervanging te zoeken.
 • Verwittig onmiddellijk de coördinator indien een afspraak door het gezin rechtstreeks bij jou wordt aangevraagd of afgezegd.
 • Zo kun je laten weten of je beschikbaar bent voor andere oppasaanvragen op die dag. Dit geldt ook wanneer een vaste (bijv. wekelijkse) afspraak een keer niet doorgaat; als de coördinator niet wordt geïnformeerd over de afzegging, betekent dit dat de prestatie gaat plaatsvinden en word je niet gecontacteerd voor andere oppasaanvragen.
 • Zorg goed voor de kinderen.
 • Er hoeven geen maaltijden bereid te worden en er mag geen huishoudelijk werk verricht worden. Oppassen = op kinderen passen: daar dient al je aandacht naar te gaan; de resterende tijd kan en mag je voor jezelf gebruiken. Je ontvangt echter geen bezoek tijdens de prestatie.
 • Hou je aan de richtlijnen van de ouders.
 • Bij het aanvaarden van een prestatie dien je je strikt te houden aan de gemaakte afspraken i.v.m. kinderen, gebruik van materiaal, drank en versnaperingen, etc.
 • Respecteer de privacy van het gezin en laat alles ordelijk en netjes achter (speelgoed, drankjes (glas), snoep- of chipszakjes, etc.).
 • Informeer de ouders bij thuiskomst eerlijk over hoe het oppasmoment is verlopen.
 • Zorg ervoor het oppasmoment correct wordt vergoed en sta erop een verzekeringsbriefje te krijgen
 • Wees discreet tegenover buitenstaanders over hetgeen je bij een gezin ziet.
 • Verwittig onmiddellijk de coördinator indien een gezin zich niet aan de afspraken houdt of indien er zich problemen voordoen.
 • Zorg ervoor dat je steeds aanwezig bent op de vormingsactiviteiten.
 • Lever de verzekeringsbriefjes in zoals afgesproken met de oppascoördinator.
 • Er wordt niet gerookt.
 • Er wordt géén alcohol gedronken.
 • Van de computer blijf je af, tenzij vooraf duidelijk afgesproken met het gezin.
 • De oppasopdracht gaat door in het huis van het gezin, tenzij vooraf duidelijk afgesproken met het gezin (bvb speelplein,...).

De coördinator heeft het recht je als oppas te schrappen, indien je je niet aan de afspraken houdt.