Gezinnen met een inwonende bejaarde of een ziek of gehandicapt familielid, kunnen tijdelijk en occasioneel een beroep doen op de gezelschapsdienst. Net zoals voor de kinderoppas is er een reglement uitgewerkt en is er een verzekering afgesloten.

Doelstelling

Een gezelschapsdienst van de Bond is gericht naar en ter ondersteuning en ontlasting van gezinnen die de opvang en zorg van hulpbehoevende personen op zich hebben genomen.

Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen gezinnen die gezelschap wensen en zorgvuldig geselecteerde en zo goed mogelijk geschoolde vrijwilligers, die graag met ouderen en zieken omgaan en hierbij veel liefde en begrip tonen.

De vrijwilligers zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin.

Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinator en vrijwilligers noodzakelijk.

De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

Hoe een gezelschapdienst aanvragen?

Aanvragen dienen tijdig te gebeuren bij de coördinator. Deze persoon staat in voor de administratie en is de schakel tussen het gezin en de medewerkers.

U kan terecht in ons regio bij

  • Rose-Mie De Soete (050 67 09 06 / 0498 62 79 14)

Daarbuiten kan u contact opnemen met de andere plaatselijke gezelschapsdienst coördinatoren of met de centrale gezelschapsdienst  van de Gezinsbond op tel. 02 507 89 61 (vragen naar Marleen Desmedt)

Gezinsbond vzw
Troonstraat 125 1050 Brussel
tel. 02-507 89 66 
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

De geselecteerde vrijwilliger houdt toezicht en neemt een aantal kleine zorgtaken op zich die tijdens het gezelschap houden noodzakelijk zijn. In en uit bed helpen, hulp bij verplaatsing in huis, toezicht of hulp bij inname van medicatie, bij eten en drinken, begeleiding bij het wandelen en de ontspanning (voorlezen), enz…

Hou er rekening mee dat dit een gezelschapsdienst is en geen poets- of klusjesdienst, noch verpleegkundige verzorging.

Gezelschapsboekje

Bij elke prestatie wordt gebruik gemaakt van het gezelschapsboekje. Dit boekje kost 7,50 euro en dekt de prestatie, de verzekering en de administratieve kosten.

Verzekering

Met de aanschaf van het gezelschapsboekje geniet je, binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, van een verzekering die volgende risico’s dekt:

 • burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de oudere/zieke/gehandicapte;
 • lichamelijke en materiële schade door de vrijwilliger geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij schadegeval onmiddellijk de coördinator.

De Gezinsbond en zijn vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een vrijwilliger door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Tarieven

Eén uurtarief € 4,00/uur
Overnachting € 20,00 22 tot 8 uur + ontbijt
Minimumtarief € 8,00 minder dan 2 uren
Feestdagen dubbel tarief  

 

Praktische tips

 • Zeg de medewerker waar de zekeringenkast is, hoe de verwarming werkt, enz…
 • Maak een lijstje met o.a. het telefoonnummer van de huisarts, te nemen medicatie, enz…
 • Maak ook duidelijke afspraken met de medewerker waar je te bereiken bent.
 • Indien er medicatie moet gegeven worden, schrijf dan het voorschrift op.
 • Spreek duidelijk het begin- en einduur van de prestatie af.
 • Ingeval van overnachting van de medewerker, zorg voor behoorlijke slaapgelegenheid.
 • Nieuwe afspraken voor de dienst worden met de coördinator gemaakt.
 • Sluit grote huisdieren (honden) in een afzonderlijke ruimte op.

 

Kan ik ook oppassen?

Bedankt voor uw interesse, u kan steeds terecht voor meer informatie bij:

 • Rose-Mie De Soete (050-67 09 06 / 0498 62 79 14)

Daarbuiten kan u contact opnemen met de andere plaatselijke gezelschapsdienst coördinatoren of met de centrale gezelschapsdienst  van de Gezinsbond op tel. 02 507 89 61 (vragen naar Marleen Desmedt)

Gezinsbond vzw
Troonstraat 125 1050 Brussel
tel. 02-507 89 66 
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.